Årskurs 3

Årskurs 3 har arbetat med varma och kalla färger. Dessa är målade med vaxkritor.

Annonser

Årskurs 6 har ritat av Vincent van Gogh bilder. De har tränat på att se linjer, former och att teckna gråskalan

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fw6O0SBNcVTM&data=01%7C01%7CBirgitta.Nasstrom%40pysslingen.se%7Cff4dd90a47b4481f8a9d08d4a818f0a3%7C575945ce2ee04503ba906fb4a03b8c30%7C1&sdata=dSbSh5yxX198lp09CiXPdlUPgdZN0MR%2B9LhmejI36GI%3D&reserved=0

Reklam årskurs 5

Årskurs 5 har arbetat med reklam. Är reklamen sann? Vi har sett filmer om reklamens trovärdighet och även sett en anti-reklam film. Eleverna fick sen i grupper skapa en synopsis, en idé till en anti- reklamfilm. Grupper parades ihop och gav varandra kamratbedömning på filmidéerna. Här nedan kan ni se de olika anti-reklam filmerna.