Animerad film år 5

Årskurs 5 har under våren arbetat med animerad film utifrån temat ” vår miljö” Vi startade med att se Greta Thunbergs besök hos Skavland. Eleverna fick sen i grupper arbeta fram en synopsis, för att få en översiktlig bild över filmens innehåll och struktur. Grupperna skapade sen en bakgrund/miljö innan det var dags att ta stillbilder. Slutligen redigerades filmerna i iMovie.

Nu finns Anette Blombergs konstverk ”Let there be light” på Atheneskolan

Tanken med verken är att främja fantasi och kreativitet. Verket handlar om barndomen och förhållningssätt utifrån ett vuxet perspektiv. En tung barndom kan alltid bli glädjefylld  En barndom innehåller hela registret av upplevelser både positiva och negativa. Det gäller att framhålla det positiva
På skolan ska man värna om varandra och förhindra utanförskap.
Alla barn och ungdomar har rätt till en god, rättvis och kärleksfull uppväxt.