BILD

Den här bloggen är främst till för dig som går på Atheneskolan år 1 – 6. Här kommer du få tips om hur du kan utveckla ditt bildskapande men också hur du kan jobba med olika material, verktyg och tekniker. Naturligtvis kommer det också att läggas ut elevarbeten fortlöpande.

Jag hoppas att du ska blir inspirerad, nyfiken och vilja lära dig mer om bildämnets olika möjligheter.

Annonser

Nu finns Anette Blombergs konstverk ”Let there be light” på Atheneskolan

Tanken med verken är att främja fantasi och kreativitet. Verket handlar om barndomen och förhållningssätt utifrån ett vuxet perspektiv. En tung barndom kan alltid bli glädjefylld  En barndom innehåller hela registret av upplevelser både positiva och negativa. Det gäller att framhålla det positiva
På skolan ska man värna om varandra och förhindra utanförskap.
Alla barn och ungdomar har rätt till en god, rättvis och kärleksfull uppväxt.